If you run after two hares, you would catch neither. Kung hahabol ka sa dalawang kuneho, di mo mahuhuli ang isa man nito. [CASE BrieF NO. 2008-1423: Kenji Okada vs. Security Pacific Assurance Corporation]